Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

Kanger Subox Mini Starter Kit!

Check out http://riptrippers.com/ for more hardware reviews and coil building tutorials.

In this vaping video I talk about the Kanger Subox Mini Starter Kit which I received from http://ift.tt/1kLaIba

from Vapers Tube http://ift.tt/1HT95Ar
http://ift.tt/O7bIqx http://ift.tt/eA8V8J

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου