Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

California's Special Session Anti-Vaping Bills -This is NOT good!

Let's do what we can to attempt to stop this! Here are some helpful links...
http://ift.tt/1K8EYY8

http://ift.tt/1UFnwOi

http://ift.tt/1EDxvtX

http://ift.tt/1E3wyAF

http://casaa.org/
http://ift.tt/19JYwmW
http://sfata.org/
http://ift.tt/1qD0iwt

from Vapers Tube http://ift.tt/1LtB9i1
http://ift.tt/O7bIqx http://ift.tt/eA8V8J

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου