Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Sapor RDA By Wotofo!

Check out http://riptrippers.com/ for more hardware reviews and coil building tutorials.

In this vaping video I talk about The Sapor RDA which I received from
http://ift.tt/KTft0Z. The 200 watt mod I was using was The Snow Wolf 200 which I received from http://www.asmodus.com/.

from Vapers Tube http://ift.tt/1gFjGGz
http://ift.tt/O7bIqx http://ift.tt/eA8V8J

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου