Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

Vortice RDA First Look!

In this vape First Look, I show you vapers The Vortice RDA which I received from an online vaping shop called http://ift.tt/1ajuYcn. The regulated mod I was using in this vapor video was the Yihi SX Mini M Class which I received from http://ift.tt/KTft0Z and http://ift.tt/1mWY3NU.

from Vapers Tube http://ift.tt/1KoRHlo
http://ift.tt/O7bIqx http://ift.tt/eA8V8J

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου